صفحه اصلی > محصولات > دستبند > کوارتز غرور بالا

مهندسی سنگ صیقلی کوارتز زرد غرور بالا حمام

    ویژگی های کوارتز Vanitie ثانیه: 1.Maintenance رایگان، غیر متخلخل سنگ. تعمیر و نگهداری روزانه پارچه نرم و آب گرم است. 2 اگر آسیب دیده، از آن می تواند به نگاه جدید refinished. 3 برخی از کوارتز یک عامل ضد باکتری اضافه شده است. 4 به راحتی تمیز. (آب گرم و پارچه نرم و حوله کاغذی) 5.Quartz...